ใบขับขี่หาย แจ้งความก่อน หรือออกบัตรใหม่ที่ขนส่งได้เลย?

ใบขับขี่หาย

ปกติเเล้วเมื่อเอกสารทางราชการสูญหายคนส่วนใหญ่มักคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรววจเพื่อนำหลักฐานการแจ้งความไปยื่นที่ขนส่งฯ เพื่อทำบัตรใหม่ ใช่นั่นคือเหตุการณ์ในสมัยก่อนที่คุณต้องไปแจ้งความก่อนความยุ่งยากจะตามมาจนคุณแทบไม่อยากจะทำใบใหม่ เรียกว่าหายเเล้วก็ปล่อยให้มันหายไป

แต่ในปัจจุบันแล้วหากคุณทำ ใบขับขี่หาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปเพียงปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ใบขับขี่หาย แจ้งความก่อน หรือออกบัตรใหม่ที่ขนส่งได้เลย?

1. เตรียม บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ให้พร้อม ควรถ่ายเอกสารสำเนาไปด้วย 1 ชุด

2. เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ พร้อมกับเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ติดตัวไปด้วย

3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งความประสงค์ต้องการทำใบขับขี่ใหม่เนื่องจากสูญหาย เจ้าหน้าที่จะให้เขียน “ใบคำร้อง” กรอกข้อมูลตามจริง แล้วแนบเอกสารพร้อมสำเนาบัตรประชาชน รับบัตรคิว

4. จ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบว่าตรวจกับข้อมูลของคุณหรือไม่ หากถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดจะเข้าสู่ขั้นตอนกา่รทำบัตรใหม่ เช่นถ่ายรูป

5. เสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 255 บาท โดย 250 บาท เป็นค่าออกบัตรของกรมขนส่ง ส่วนอีก 5 บาท เป็นค่าใบคำร้องของกรมขนส่ง

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ ใบขับขี่ ใหม่มาครอบครอง แต่ในกรณีที่คุณทำ บัตรประชาชน หายไปพร้อมกับใบขับขี่ แนะนำว่าควรไปแจ้งทำ บัตรประชาชนใหม่ก่อนทีสำนักเขตหรืออำเภอใกล้บ้านคุณก่อนจึงจะไปทำใบขับขี่ใหม่ที่ขนส่งได้

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Mthai

ใส่ความเห็น